شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

19:42 .:. 1403/04/23

تولید محصولات آرایشی بهداشتی بدون نگهدارنده

محصول بدون نگهدارنده

مقدمه: امروزه در دنیای محصولات آرایشی بهداشتی ، ساخت فرمول های بدون نگهدارنده بسیار محبوب مصرف کنندگان است و تبلیغات زیادی بر علیه استفاده از نگهدارنده ها می شود. لازم به ذکر است که همیشه در تاریخ استفاده از مواد آنتی میکروبیالی، این چالش وجود داشته و استفاده از بایوسایدها و نگهدارنده ها همیشه به […]