شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده نگهدارنده ها بر پایه دانش روز دنیا

00:41 .:. 1402/12/05

روغن سیلیکون: ویژگی ها و کاربردها

به طور کلی اصطلاح “سیلیکون” به ترکیبات آلی سیلیکونی الیومریک یا پلیمری اطلاق می شود ، ترکیباتی که در آن اتم های سیلیکون توسط اکسیژن به یکدیگر وصل می شوند به طوری که پیوندهای متناوب Si-O-Si زنجیره اصلی ترکیب به شمار می آیند. واحدهای تشکیل دهنده را می توان برای این ترکیبات ترسیم کرد. . […]