شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده نگهدارنده ها بر پایه دانش روز دنیا

04:15 .:. 1403/01/26

گاماسا-100D

بایوساید بر پایه گلوتاردهید

  • گاماسا D100 محصولی پایه آبی است.
  • این بایوساید بر طیف گسترده ای از باکتری ها ، قارچ ها و مخمرها موثر است.
  • اسپور قارچ ها و باکتری ها را از بین می برد.
  • بایوفیلم ها را از بین می برد.

موارد استفاده