شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

20:18 .:. 1403/04/23

نگهدارنده های رنگ و رزین ، چسب

نگهدارنده های رنگ و رزین

نگهدارنده‌های رنگ، موادی هستند که در رنگ‌ها به کار می‌روند تا باعث حفظ کیفیت و عمر مفید رنگ‌ها شوند. این مواد معمولاً با کاهش تخریب و فساد ناشی از عوامل زیستی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها در رنگ‌ها کمک می‌کنند.

نگهدارنده‌های “Wet State” و “Dry Film” دو دسته از مواد نگهدارنده هستند که در رنگ‌ها به کار می‌روند تا از حفظ کیفیت رنگ و پوشش‌های رنگی در زمان تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و استفاده محصولات رنگی جلوگیری کنند. این مواد به تاخیر انداختن تخریب و فساد ناشی از فرآیندهای شیمیایی و میکروبی در رنگ‌ها کمک می‌کنند.

  1. Wet State Preservatives (نگهدارنده‌های حالت مرطوب): این نوع نگهدارنده‌ها به صورت مایع و در حالت مرطوب (وقتی که رنگ هنوز تازه تولید شده و آب در آن وجود دارد) به محصولات رنگی اضافه می‌شوند. آنها در زمان تولید و مخلوط کردن اولیه با رنگ کاربرد دارند تا از تخریب میکروبی در این مرحله جلوگیری کنند. این نگهدارنده‌ها با ایجاد محیطی نامساعد برای رشد میکروب‌ها کمک می‌کنند.

ایزوتیازولینون‌ها (Isothiazolinones): این مواد به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ در حالت مرطوب کاربرد دارند و میکروارگانیسم‌های باکتری و قارچ را از بین می‌برند. از معروف‌ترین ایزوتیازولینون‌ها می‌توان به مواد مانند متیل ایزوتیازولینون (MIT) و کلرومتیل ایزوتیازولینون (CMIT) اشاره کرد

  1. Dry Film Preservatives (نگهدارنده‌های حالت خشک): این نوع نگهدارنده‌ها به پوشش نهایی رنگ اضافه می‌شوند تا در زمانی که رنگ خشک شده و به سطح آمده است، از تخریب و خرابی ناشی از میکروب‌ها و فرآیندهای شیمیایی در این مرحله جلوگیری کنند. آنها با ایجاد مانعی برای ورود رطوبت و مواد آلی که میکروب‌ها نیاز دارند، به تخریب مواد رنگی جلوگیری می‌کنند.

بنزیزوتیازولینون‌ها (Benzisothiazolinones): این ترکیبات به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ در حالت خشک کاربرد دارند و میکروارگانیسم‌های باکتری و قارچ را از بین می‌برند.

کواترنری آمونیوم (Quaternary Ammonium): این مواد در حالت خشک نیز به عنوان ضد میکروب و ضد قارچ عمل می‌کنند و به تاخیر انداختن رشد میکروارگانیسم‌ها کمک می‌کنند.

فنول‌ها (Phenols): این مواد در حالت خشک نیز با رشد میکروارگانیسم‌ها مقابله کرده و تخریب را به تاخیر می‌اندازند.

در ادامه تعدادی از محصولات فراسبز که به عنوان نگهدارنده wet state  قابل استفاده اند را داریم:

نگهدارنده های رنگ و رزین ، چسب

نمایش دادن همه 10 نتیجه