شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

18:41 .:. 1403/04/23

نگهدارنده های کاغذ

در ساخت کاغذ صنعتی، باکتری‌ها و قارچ‌ها ممکن است اختلالاتی را ایجاد کنند. برای مقابله با اختلالات ایجاد شده توسط میکروارگانیسم‌ها در ساخت کاغذ صنعتی، می‌توان از راهکارهایی مانند استفاده از مواد ضدمیکروبی، تنظیم شرایط بهداشتی مناسب در محیط کارخانه، کنترل دما و رطوبت، فرآیندهای بهداشتی دقیق‌تر، و کاربرد نگهدارنده‌های شیمیایی مناسب استفاده کرد در ادامه برخی از میکروب هایی که در این فرایند اختلال ایجاد می کنند را شرح می دهیم:

باکتری‌ها:

  1. Bacillus spp: این سویه‌ها می‌توانند باعث تخریب سلولز و همچنین تجزیه‌پذیری سلولز در کاغذ شوند.
  2. Pseudomonas spp: برخی از این سویه‌ها ممکن است تجزیه‌پذیری مواد آلی کاغذ و تولید اسیدها را ایجاد کرده و به تغییرات pH منجر شوند.
  3. Streptomyces spp : این سویه‌ها ممکن است به تجزیه‌پذیری مواد آلی‌های کاغذ کمک کنند و تخریب کاغذ را تسریع کنند.

قارچ‌ها:

  1. Aspergillus spp: این قارچ‌ها می‌توانند به تخریب سلولولز کاغذ و تجزیه‌پذیری مواد آلی در آن کمک کنند.
  2. Trichoderma spp: این قارچ‌ها نیز ممکن است باعث تخریب سلولز کاغذ شوند و فرآیندهای تغییرات در کاغذ را تسریع کنند.
  3. Penicillium spp: برخی از این سویه‌ها ممکن است به تجزیه‌پذیری مواد آلی کاغذ و تغییرات در ویژگی‌های آن ایجاد کنند.

برای کنترل و از بین بردن میکروارگانیسم‌ها در صنعت کاغذسازی، از مواد اکتیوی (فعال) ضد میکروبی استفاده می‌شود. این مواد ممکن است در فرآیندهای مختلف مثل تهیه مواد اولیه، خمیرسازی و پردازش کاغذ به کار رود. برخی از مواد اکتیوی ضد میکروبی که در صنعت کاغذسازی استفاده می‌شوند عبارتند از:

  1. دی‌اکسید کلرین (ClO2):این ماده نیز مانند کلرینها از خواص اکسیدانی برخوردار است و به تخریب میکروارگانیسم‌ها می‌پردازد.
  2. آمونیوم کواترنری مشتق شده (Quaternary Ammonium Compounds – QACs):این مواد به عنوان ضد میکروبی در سطح کاغذ و خمیر کاغذ استفاده می‌شوند و می‌توانند باکتری‌ها و قارچ‌ها را از بین ببرند.
  3. برنوپل وDBNPAاین دو ماده نیز خواص آنتی میکروبیال دارند که در سطح کاغذ و خمیرسازی به کار می‌رود.
  4. ایزوتیازولینون‌ها (Isothiazolinones) به عنوان مواد نگهدارنده و آنتی میکروبیال در مختلف صنایع، از جمله صنعت کاغذسازی، استفاده می‌شوند. نقش ایزوتیازولینون‌ها در از بین بردن میکروارگانیسم‌ها در صنعت کاغذسازی به شرح زیر است:

آنتی میکروبیال : ایزوتیازولینون‌ها به عنوان مواد ضدمیکروبی عمل می‌کنند و به جلوگیری از رشد و گسترش میکروارگانیسم‌ها، از جمله باکتری‌ها و قارچ‌ها، می‌پردازند. این خواص باعث کاهش تعداد میکروب‌ها در محیط کاغذسازی می‌شود.

ضد‌آلودگی :anti contamination ایزوتیازولینون‌ها به عنوان ضد‌آلودگی، موادی را که باعث تخریب و آلوده شدن محصولات کاغذسازی می‌شوند، کنترل می‌کنند. این خواص باعث افزایش عمر مفید و کیفیت محصولات کاغذی می‌شود.

کنترل تخریب سلولز و مواد آلی: ایزوتیازولینون‌ها می‌توانند فرآیند تجزیه‌پذیری و تخریب سلولولز و مواد آلی در کاغذ را کنترل کنند. این باعث حفظ ساختار و ویژگی‌های کاغذ می‌شود.

جلوگیری از تغییر pH و ویژگی‌های کاغذ: ایزوتیازولینون‌ها ممکن است به تثبیت pH و ویژگی‌های کاغذ کمک کنند و از تغییرات ناشی از تخریب میکروارگانیسم‌ها جلوگیری کنند.

 

توجه داشته باشید که استفاده از مواد اکتیو برای کنترل میکروارگانیسم‌ها باید با دقت و با توجه به نیازهای محیطی و فنی انجام شود تا اثر مثبت بر روی کاغذ و فرآیندهای تولید داشته باشد و به زیان محیط ‌زیست نباشند.

در ادامه برخی از محصولات فراسبز که برای صنعت کاغذ قابل استفاده اند را می بینیم