شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

19:32 .:. 1403/04/23

پروسه کاری شرکت فراسبز در حیطه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

در صنعت تولید نگهدارنده‌ها و بایوسایدها، ارائه محصولات با کیفیت برتر و ایمن برای مصرف‌کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، تست‌های میکروبی به عنوان ابزاری اساسی برای بهبود فرمولاسیون و کیفیت این محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، به تشریح انواع تست‌های میکروبی و نقش آن‌ها در بهبود نگهدارنده‌ها و بایوسایدها خواهیم پرداخت.

اهمیت تست‌های میکروبی:

تست‌های میکروبی برای شرکت‌ فراسبز آریاجم نگهدارنده و بایوساید دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. این تست‌ها به ما امکان می‌دهند تا به صورت دقیق اثرات نگهدارنده‌ها و بایوسایدها بر رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها را ارزیابی کنیم. مزایای تست های میکروبی به طور خلاصه عبارت اند از: 

  • کاهش خطر آلودگی میکروبی محصولات
  • بهبود کارایی و کیفیت نگهدارنده‌ها و بایوسایدها
  • ارتقاء میزان ایمنی و قابلیت مصرف محصولات
  • بررسی تطابق با استانداردها و مقررات بهداشتی

انواع تست‌های میکروبی:

  1. تست تعیین حد میکروبی (Microbial Limit Test): این تست با بررسی میزان وجود میکروارگانیسم‌ها در نمونه محصول، حداقل و حداکثر میزان میکروبی را تعیین می‌کند.
  2. تست تاثیر نگهدارندگی (Preservative Efficacy Test): در این تست، اثر نگهدارنده بر رشد میکروارگانیسم‌ها در محصول تعیین می‌شود. این تست به تشخیص اثربخشی نگهدارنده در مقابل میکروب‌های مختلف کمک می‌کند.

آزمون مواجهه میکروبی یا تست چلنج یکی از انواع این تست است

آزمون مواجهه میکروبی یک روش تجربی است که با استفاده از میکروارگانیسم‌های آلوده کننده مشخص، اثر کنترلی و کشندگی نگهدارنده‌ها و بایوسایدها را در محصولات یا محیط‌های آزمایشی ارزیابی می‌کند. در این تست، میکروارگانیسم‌هایی که به طور معمول در محصولات یا محیط‌های تولید شرکتها موجود هستند، به محصول یا محیط آزمایشی اضافه می‌شوند. سپس تغییرات میزان کشندگی یا کنترل میکروبی توسط نگهدارنده‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تست چلنج به تولیدکنندگان اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد و به طور دقیق نشان می‌دهد که نگهدارنده‌ها و بایوسایدها در شرایط واقعی چه تأثیری بر رشد میکروارگانیسم‌ها دارند و آیا توانایی کشت و تکثیر آن‌ها را مهار می‌کنند یا خیر

  1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Test (تست حداقل غلظت مهارکننده):

در این تست، میزان حداقل غلظت نگهدارنده‌ها و بایوسایدها که توانایی مهار و کنترل رشد میکروارگانیسم‌ها را دارد، تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، حداقل  غلظتی از نگهدارنده که باعث مهار و یا کاهش قابل ملاحظه رشد میکروب‌ها می‌شود، به عنوان MIC شناخته می‌شود.

در این تست، غلظت‌های مختلفی از نگهدارنده در محیط آزمایشی اضافه می‌شوند و سپس تأثیر آن‌ها بر رشد میکروب‌ها ارزیابی می‌شود.

این تست به تولیدکنندگان اطلاعات ارزشمندی می‌دهد که در تنظیم دقیق غلظت نگهدارنده در محصولات و اثربخشی آن ها در کنترل میکروب‌ها را تعیین می کنند.

هر دو تست چلنج و MIC به عنوان ابزارهای مهمی در فرآیند بهبود فرمولاسیون نگهدارنده‌ها و بایوسایدها، ارتقاء کیفیت محصولات و کنترل آلودگی میکروبی در محیط‌های صنعتی و محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  1. تست باکتری‌سنجی (Bacteriostasis and Fungistasis Test): این تست با اندازه‌گیری توانایی نگهدارنده در کنترل رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها در محیط آزمایشی، اثر آن را بر رشد میکروب‌ها ارزیابی می‌کند.

ارتقاء کیفیت محصولات با تست‌های میکروبی:

تست‌های میکروبی به تولیدکنندگان نگهدارنده‌ها و بایوسایدها امکان می‌دهند تا محصولات خود را بهبود داده و از آلودگی میکروبی جلوگیری کنند. با اطمینان از اثربخشی نگهدارنده‌ها، مصرف‌کنندگان محصولات را با آرامش بیشتری استفاده می‌کنند و از کیفیت و ایمنی محصولات لذت می‌برند.

در نهایت، تست‌های میکروبی به عنوان ابزاری برای بهبود نگهدارنده‌ها و بایوسایدها و همچنین حفظ کیفیت و ایمنی محصولات صنعتی، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. این تست‌ها با کمک به ارزیابی دقیق اثرات میکروبی در محصولات، به شرکت‌ها در ارتقاء استانداردهای کیفیت و رقابت‌پذیری کمک می‌کنند.