شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

18:47 .:. 1403/04/23

مکانیسم عملکرد برونوپل بر میکروارگانیسم ها

چکیده   در این مقاله به تفاوت مواد باکتری ساید و باکتری استاتیک پرداخته می شود . عملکرد باکتری استاتیک برونوپل شرح داده می شود. تاثیر منفی گروه عاملی تیول بر فعالیت برونوپل شرح داده می شود در نهایت به این موضوع پرداخته می شود که مواد اولیه تشکیل دهنده دترجنت ها تاثیری روی فعالیت […]

چکیده

 

  • در این مقاله به تفاوت مواد باکتری ساید و باکتری استاتیک پرداخته می شود .
  • عملکرد باکتری استاتیک برونوپل شرح داده می شود.
  • تاثیر منفی گروه عاملی تیول بر فعالیت برونوپل شرح داده می شود
  • در نهایت به این موضوع پرداخته می شود که مواد اولیه تشکیل دهنده دترجنت ها تاثیری روی فعالیت برونوپل دارند یا خیر؟
  •  

مقدمه

برونوپل یا2-برمو-2-نیترو پروپان دی ال به عنوان ماده آنتی میکروبیال شناخته می شود.

برونوپل نقش به سزایی در از بین بردن باکتری ها به خصوص باکتری های گرم منفی دارد و فعالیت ضد قارچی آن کمتر است ؛ که معمولا در مخلوط های نگهدارنده(پرزرواتیو) در کنار برونوپل از ماده ی ضد قارچ موثری مثل ایزوتیازولین استفاده می شود که تاثیر سینرژیک ایجاد می کند.

مواد آنتی باکتریال به طور کلی به دو دسته ی باکتری استاتیک و باکتری ساید طبقه بندی می شوند.

مواد باکتری استاتیک با مهار سنتز پروتئین ها و سایر اقدامات متابولیکی مانع رشد بیشتر سلول های باکتری می شوند. این مواد اثر برگشت پذیر دارند و وجود آنها باکتری ها را در یک مرحله استاتیک نگه می دارد.

ولی مواد باکتری ساید باعث از بین رفتن باکتری ها می شوند و سریع عمل می کنند.

حال چرا استفاده از باکتری استاتیک ها ضروری است وقتی موادی داریم که می توانند در مدت زمان سریعتر باکتری ها را کلا نابود کنند؟

در پاسخ باید گفت که درست است که باکتری سایدها، باکتری ها را می کشند و اثرات برگشت ناپذیر دارند ؛ اما در مواردی باعث نشت محتویات سلول باکتری، به درون مخلوطی که در آن قرار دارند؛ می شوند؛ و این موضوع تبعاتی در پی دارد.مثلا اگر باکتری ساید به عنوان دارو در انسان ها و دام ها استفاده شود؛ در دوزهای بالا و کنترل نشده؛ شوک سمی ایجاد می کنند

.

شرح:

برونوپل ماده ای با فعالیت باکتری استاتیک تقویت شده است.

باکتری استاتیک یعنی به طور مستقیم باعث مرگ باکتری نمی شود؛ اما فعالیت آن را مهار می کند که به دنبالش مرگ باکتری محتمل است.

به همین دلیل از لحاظ مکانیسم عملکرد ؛ ماده ای باکتری استاتیک با اثر تقویت شده ی باکتری سایدی است.

برونوپل در دو شرایط هوازی و بی هوازی با گروه های تیول ضروری  (R-SH) میکروارگانیسم ها واکنش می دهد. گروه عاملی تیول یا سولفیدریل در غشای پروتئینی باکتری وجود دارد.

در شرایط هوازی(وجود اکسیژن) , برونوپل نقش یک کاتالیزگر را در واکنش های اکسایش تیول دارد.

مثلا در تبدیل سیستئین به سیستین .آنیون های رادیکالی واسطه ؛ مثل پراکسید و سوپر اکسید از برونوپل تولید می شود که فعالیت باکتری سایدی دارند.

اکسید شدن تیول های(R-SH) غشای سلول باکتری , واکنش های اکسایش-کاهش بعدی را آسانتر می کند که شامل اکسید شدن تیول های درون سلولی مثل گلوکاتیون به دی سولفیدهایش است.

تاثیر نهایی برونوپل عملکرد آنزیم ها را مختل می کند و نرخ رشد باکتری را کاهش می دهد.

در زمان هایی که اکسیژن کم باشد؛ برونوپل نقش اکسید کننده ی غالب را دارد و بیشتر مصرف می شود

هر چقدر بیشتر مصرف شود و کمتر در محیط باشد, رشد باکتری افزایش می یابد.

اگر گروه عاملی تیول یا سولفیدریل در محیط زیاد باشد,

دیگر برونوپل نقش کاتالیزی نخواهد داشت و خودش به عنوان اکسنده مصرف می شود.

پس برونوپل به مقدار زیادی در اثر واکنش با تیول ها مصرف می شود.

نقش اکسید کننده ی غالب را خواهد داشت و اکسیژن کمتر مصرف می شود.

وقتی غلظت برونوپل در محیط آلوده کم بشود؛ رشد باکتری ها ادامه پیدا می کند.

به همین دلیل گفته می شود که تیول ها باعث کاهش عملکرد برونوپل می شوند .

نتیجه

گروه عاملی تیول در ملکول های آمینواسید و پروتئین ها موجود است.

اگر در دترجنت یا سایر مواد شوینده پروتئین نباشد با خیال راحت می توان از برونوپل استفاده کرد و از کارکرد آن بهره برد.

دو محصول زیر از شرکت فراسبزآریاجم دارای فرمول سینرژیک با ترکیبات برونوپل هستند.

منابع:

https://go.drugbank.com/drugs/DB13960

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3075439/

Share this article

فهرست مطالب