شرکت فراسبز آریا جم

تولید کننده و تامین کننده مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی

19:21 .:. 1403/04/23

آلموت- Almut V 100

آلموت V-100

نگهدارنده و بايوسايد شامل مشتقات ايزوتيازولين و برونوپل ،

دارای فرمولاسیون سینرژی شده و کارا،

مناسب برای از بین بردن انواع باکتری ها به خصوص سودوموناس ها و باکتری های گرم منفی ؛ قارچ ها ، کپک ها و مخمرها

تاریخ انقضای دوساله

pH اسیدی

مناسب رنگ ها  در فاز مرطوب ،پوشش دهنده ها ، چسب و رزين

این فرمول همخوانی لازم با فرمول رنگ های پایه آبی دارد، اما پیش از مصرف اجرای تست های لازم ضروری است. نحوه ی تست نگهدارنده در فرمول های رنگ را بخوانید.